<cite id="rn15l"><strike id="rn15l"><menuitem id="rn15l"></menuitem></strike></cite>
<var id="rn15l"><span id="rn15l"></span></var>
<cite id="rn15l"><video id="rn15l"><var id="rn15l"></var></video></cite><cite id="rn15l"><span id="rn15l"><var id="rn15l"></var></span></cite>
<cite id="rn15l"><strike id="rn15l"><menuitem id="rn15l"></menuitem></strike></cite>
<var id="rn15l"><span id="rn15l"></span></var>
<cite id="rn15l"><video id="rn15l"><var id="rn15l"></var></video></cite><cite id="rn15l"><span id="rn15l"><var id="rn15l"></var></span></cite>
<cite id="rn15l"><strike id="rn15l"><menuitem id="rn15l"></menuitem></strike></cite>
<var id="rn15l"><span id="rn15l"></span></var>
<cite id="rn15l"><video id="rn15l"><var id="rn15l"></var></video></cite><cite id="rn15l"><span id="rn15l"><var id="rn15l"></var></span></cite>

招生简章第十三届“海纳百川,经世济国”全国优秀大学生经济学夏令营招生简章
备注:
1、上海财经大学夏令营管理信息系统
2、申请 “经济学大口径”硕博连读项目,专业请选择“经济学门类大口径”;
3、申请“数理金融经济学”项目,专业请选择“西方经济学”;
4、申请“大数据经济学”项目,专业请选择“数量经济学”;
5、申请“金融硕士(金融计量方向)”项目,专业请选择“金融硕士”。
 电话:021-65903224
 E-mail:soe_xly@163.com

上海财经大学经济学院
版权所有 2018

Copyright @ 2018. The School of Economics, SUFE. All rights reserved.
网上免费赚钱项目 199| 84| 516| 764| 670| 353| 536| 193| 691| 99| 256| 899| 149| 674| 345| 161| 253| 148| 490| 503| 569| 215| 820| 413| 33| 218| 745| 115| 379| 144| 14| 738| 845| 348| 48| 905|